top of page

Leiebetingelser

 

Kan endres uten varsel for nye leieforhold.​ Sist endret 04.09.23.

1. Leiepriser

Fredager, lørdager og søndager:
Kr. 4.500,- for en dag

Kr. 6.750,- for to dager

 

Øvrige ukedager:
Kr. 2.500,-

 

Konfirmasjonshelger:

Kr. 5.000,- per dag


I tillegg kommer et vaske- og rekvisitagebyr på kr. 1.000,- pr. leieforhold.

 

Utleier kan i særskilte tilfeller inngå spesiell avtale om pris – herunder ved leie av flere dager sammenhengende. Ved leie av to dager innrømmes en dag til halv pris (gjelder ikke konfirmasjonshelger). 

Det beregnes ikke mva. på utleie av Bryggerikjelleren.

Bestilling bekreftet pr. e-post anses som bindende for partene.

2. Leietid og klokkeslett

Lokalene leies fra kl. 13.00 den angjeldende dag, og nøkkel må leveres tilbake dagen etter kl. 11.00.

Lokalene skal da være ryddet og klargjort for vask – se pkt. 8 nedenfor.

Disse tidspunktene gjelder strengt dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Unntak:

- Dersom lokalene ikke er leid ut dagen før, leveres gjerne nøklene ut tidligere etter særskilt avtale.

- Dersom lokalene ikke er leid ut dagen etter, kan det også gjøres særskilt avtale om senere tilbakelevering.

- Ved arrangementer som krever spesielle forberedelser som f.eks. brylluper og konfirmasjoner forsøker vi å finne så greie løsninger som mulig.

 

3. Betaling

 

Vi sender faktura per epost med forfall to – 2 uker – før avtalt leiedato.

 

Betales til konto:

2505 01 78938 pålydende Sollistrand Eiendom AS.

 

4. Avbestilling

 

Avbestilling aksepteres inntil 8 uker før leiedatoen. Det betales i så fall intet gebyr.

Avbestilling mellom 8 og 4 uker før leiedatoen kan skje mot innbetaling av halv leiesum (vaske- og rekvisitagebyr betales ikke).

Ved avbestilling senere enn 4 uker før leiedatoen belastes full leiesum (vaske- og rekvisitagebyr betales ikke).

5. Erstatning for skader og mangler

Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på gjenstander, inventar eller lokalene for øvrig.

Knuste glass betales med kr. 35,-, øvrig dekketøy med kr. 50,- pr. gjenstand.

Glass og dekketøy betales uoppfordret til bankkonto 2505 01 78938 snarest etter leieforholdet.

 

Andre skader og mangler etter nærmere avtale og evt. utført reparasjon.

 

6. Aldersgrense

 

Bryggerikjelleren leies normalt ikke ut til arrangementer i regi av leietakere yngre enn 30 år.

Vi beklager at vi etter en del negative erfaringer ser oss nødt til å være restriktive på dette punkt.

Unntak gjøres for bryllup, barnedåp og liknende arrangementer.

7. Antall gjester

 

Lokalene er godkjent for maksimum 80 personer.

Dersom samtlige gjester skal sitte til bords sammen, anbefales det maksimum ca. 45 gjester. Kjøkkenet er utstyrt for dette antall – glass, dekketøy o.l.

 

Lokalene passer også godt for mindre selskaper enn dette da vi har fleksibel møblering i spisesalen.

 

8. Rydding, vask, rapportering av skader og mangler etc.

 

Leietaker skal foreta noen rydde- og vaskeoppgaver.

Se pdf skjema ”Egenerklæring og sjekkliste”. Leveres ut sammen med nøkler. Skjemaet utfylles og leveres tilbake sammen med nøkkelen.

9. Kjøkken

 

Kjøkkenet er utstyrt for servering, kjøling av drikke, koking av kaffe og oppvarming av mat. Det er ikke lagt til rette for tilberedning av varm mat. 
 

10. Praktisk informasjon og ordensregler

Bryggerikjelleren har ikke skjenkebevilling, og leier har selv ansvaret for innkjøp og servering av alkohol.

Det er ingen fast stengetid.

Røyking i lokalene er strengt forbudt og skal KUN skje utendørs. Vi ber om at det blir tatt hensyn til omkringliggende boliger ved opphold utendørs. Det må heller ikke spilles musikk utendørs.

Lokalet er utstyrt med en "Soundbox" for avspilling av musikk.

Deler av lokalet har grei internettdekning, men ikke egen wifi. 

Lokalet har et HC-toalett, men er ikke universelt utformet (trapper).

I den varme årstiden finnes det utemøbler.

God tilgang til parkering. 

bottom of page