top of page

Historie

Eiendommen Sollistrand var opprinnelig en husmannsplass under gården Horten – beliggende på Karljohansvern. Eier av gården - Baltzer Rustad - solgte i 1823 sine arealer (nåværende KJV) til staten da det nye Marineverft skulle anlegges der. Samme år overtok Rustad's svigersønn Ludvig Ryberg Sollistrand. Husmannsplassen ble bygget om til omtrent slik vi ser hovedbygningen i dag.

I 1846 kjøper Gerhard Gunnerus Bergh Sollistrand. Han anlegger bakeri, garveri og bryggeri. I forbindelse med den store anleggsvirksomheten på verftet og stor tilflytting til nærmiljøet var markedet for øl meget godt. Bryggeridriften kommer i gang i 1854. I 1863 overtar Gerhards bror Johan Ernst Berg eiendom og anlegg. Han døde allerede året etter.

To år senere kjøper Johan Rief og Johan Westbye Sollistrand og anlegget av enken etter Johan Bergh. Etter bryggeriutdannelse i Tyskland kjøper Rief ut Westbye.

En stor brann herjer hele anlegget i 1875. Bare noen mindre bygninger og hoved-bygningen står tilbake. Samme året starter gjenoppbyggingen. Hele anlegget står ferdig høsten 1876. Det var da gravet ut syv store og brannsikre kjellerhaller med overbygning i bindingsverk av tre.

Nabobygningen - bryggeribygningen - var i tegl og er i hovedsak den samme den dag i dag. Driftsgrunnlaget rundt 1886 var ikke bare bryggeri, men også vanlig gårdsdrift med husdyrhold og bakeri. Dette året brant driftsbygningen for jordbruket ned. I 1904 ødelegges magasinbygningen over de 7 kjellerhallene av ny brann, og skader påføres Bryggeribygningen. I august året etter dør Johan Rief. I desember står anlegget ferdig gjenreist. Bryggeribygningen er utbedret og tilført en 3 etasje mot vest. Over de syv kjellerhallene er det ført opp ny produksjonsbygning i tegl. Det er denne bygning som i dag betegnes «Tapperiet». På grunn av de mange branner og underforsikring av bygningene får enken etter Rief problemer med driften og Riefs bryggeri går konkurs tidlig året 1909.

_MG_0533 copy.jpg

Einar Kjeldsberg kjøper anlegg og eiendom fra panthaver Norges Bank og danner firmaet Horten Bryggeri AS. Konstituerende generalforsamling holdes 15. juni 1909. I 1930 dør Einar Kjeldsberg og sønnen Francis overtar ansvaret som bryggerimester og senere også som daglig leder.

40 år senere selges bryggeriets salgsområde til Oslo - bryggeriene og produksjon av øl- og mineralvann opphører.

Eier og forvalter av eiendommen er i dag Sollistrand Eiendom AS. Selskapet leier ut lokaler til forskjellige virksomheter.

_MG_0862 copy.jpg
_MG_0731 copy.jpg
_MG_0669 copy.jpg
_MG_0533 copy.jpg
bottom of page