Laster inn bilder
  • 08112012_134606.jpg
  • 08112012_134804.jpg
  • 08112012_134829.jpg
  • 08112012_134950.jpg
  • 08112012_135009.jpg
  • 08112012_135030.jpg
  • 08112012_135053.jpg
  • 08112012_135120.jpgLeiebetingelser for Bryggerikjelleren

Kan endres uten varsel for nye leieforhold.

 

1. Prisliste

Fredager, lørdager og søndager:
Kr. 4000,-

Øvrige ukedager:
Kr. 3000,-


I tillegg kommer et vaske- og rekvisitagebyr på kr. 750,-

Utleier kan i særskilte tilfeller inngå spesiell avtale om pris – herunder leie ut to dager sammenhengende. Den ene dagen rabatteres da 50 %.

Slike ordninger vurderes av utleier i hvert enkelt tilfelle. Det beregnes ikke mva på utleie av Bryggerikjelleren.

 

Prisene kan endres uten varsel, men ikke for inngått leieavtale - uansett tidspunktet for denne – med mindre det er tatt skriftlig forbehold om dette.

 

2. Leietid og klokkeslett

Lokalene leies normalt fra kl. 13.00 den angjeldende dag, og nøkkel må leveres tilbake dagen etter kl. 11.00.

 

Lokalene skal da være ryddet og klargjort for vask – se
Pkt 8 nedenfor.

 

Disse tidspunktene gjelder strengt dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Unntak:
Dersom lokalene ikke er leid ut dagen før, leveres gjerne nøklene ut tidligere etter særskilt avtale.

Dersom lokalene ikke er leid ut dagen etter, kan det også gjøres særskilt avtale om senere tilbakelevering.

 

Ved arrangementer som krever spesielle forberedelser så som brylluper, konfirmasjoner o.l kan gjøres særskilt avtale om overtakelse av nøkkel tidligere enn kl. 13.00.

 

Vi får som regel til løsninger som er tilfredsstillende for leietaker!

 

 

3. Betaling Den samlede leiesum betales senest seks – 6 uker – før avtalt leiedato.

Betales til konto
2505 01 78938 pålydende Sollistrand Eiendom AS.

 

Innbetalingen merkes med ”Bryggerikjelleren” og dato for arrangementet”.

 

Faktura utstedes normalt ikke, men dette kan ordnes for bedrifter etter nærmere avtale.

 

4. Avbestilling

Avbestilling aksepteres inntil 12 uker før leiedatoen. Det betales i så fall intet gebyr.

 

Avbestilling mellom 12 og 6 uker før leiedatoen kan skje mot innbetaling av halv leiesum (vaske- og rekvisitagebyr betales ikke).

 

Ved avbestilling senere enn 6 uker før leiedatoen belastes full leiesum (vaske- og rekvisitagebyr betales ikke).

 

 

Bestilling bekreftet pr. e-post anses som bindende for partene.

 

 

5. Erstatning for skader og mangler

Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på gjenstander, inventar eller lokalene for øvrig.

 

Knuste glass betales med kr. 15,-, øvrig dekketøy med kr. 30,- pr. gjenstand.

 

Glass og dekketøy betales uoppfordret til bankkonto snarest etter leieforholdet.

Andre skader og mangler etter nærmere avtale og evt. utført reparasjon.

 

 

6. Aldersgrense

Bryggerikjelleren leies normalt ikke ut til arrangementer i regi av leietakere yngre enn 30 år.

Vi beklager at vi etter en del negative erfaringer ser oss nødt til å være restriktive på dette punkt.

 

Unntak gjøres for bryllup, barnedåp og liknende arrangementer.

 

 

7. Antall gjester

Lokalene er godkjent for maksimum 80 personer.

Dersom samtlige gjester skal sitte til bords sammen, anbefales det ikke flere enn maksimum 50 gjester.

Kjøkkenet er utstyrt for dette antall – glass, dekketøy o.l.

Et ideelt antall er ca. 40 – 42, men lokalene passer også for mindre selskaper enn dette.

 

 

8. Rydding og vask, rapportering av skader og mangler etc.

Leietaker er forpliktet til å foreta en del rydde- og vaskeoppgaver med mere.

 

Se vedlagte ”Egenerklæring og sjekkliste”. Dette skjemaet skal følges, og hver enkelt oppgave skal det kvitteres for.

Skjemaet leveres tilbake sammen med nøklene

 

 

9. Kjøkken Kjøkkenet har kun en enkel komfyr og dermed begrenset kapasitet for mattilberedning.


 
10. Praktisk informasjon og ordensregler

Ved overtakelse av nøkler utleveres foruten ”Egenerklæring og sjekkliste” som nevnt over, også ”Praktisk informasjon og ordensregler”.

 

Bryggerikjelleren har ikke sjenkebevilgning, og leier har selv ansvaret for innkjøp og servering av alkohol.

Det er ingen fast stengetid.

 

 

11. Samarbeids-partnere

Holes Delikatesse og Catering ANS – mat og serveringstjenester

 

Tlf: 33041360/92208375

Kontaktperson:
Anne Marie Wilsgaard

 

Horten Bilmuseum
Etter nærmere avtale kan det avtales åpning og omvisning på Horten Bilmuseum. Pris kr. 40,- pr. person.

 

Leietaker inngår egen avtale direkte med Holes – herunder oppgjør.

 

 

12. Annet Røyking i lokalene er strengt forbudt og skal KUN skje utendørs

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Bryggerikjelleren

 

© 2021 - Bryggerikjelleren
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS