Laster inn bilder
  • 08112012_134606.jpg
  • 08112012_134804.jpg
  • 08112012_134829.jpg
  • 08112012_134950.jpg
  • 08112012_135009.jpg
  • 08112012_135030.jpg
  • 08112012_135053.jpg
  • 08112012_135120.jpgHistorie

Eiendommen Sollistrand var opprinnelig en husmannsplass under gården Horten. Eier av gården - Baltzer Rustad - solgte i 1823 sine arealer (nåværende KJV) til staten da det nye Marineverft skulle anlegges der. Samme år overtok Rustad's svigersønn Ludvig Ryberg Sollistrand. Husmannsplassen ble bygget om til omtrent slik vi ser hovedbygning i dag.

I 1846 kjøper Gerhard Gunnerus Bergh Sollistrand. Han anlegger bakeri, garveri og bryggeri. I forbindelse med den store anleggsvirksomheten på verftet og stor tilflytting til nærmiljøet var markedet for øl meget godt. Bryggeridriften kommer igang i 1854. I 1863 overtar Gerhards bror Johan Ernst Berg eiendom og anlegg. Han døde allerede året etter.

 

2 år senere kjøper Johan Rief og Johan Westbye Sollistrand og anlegget av enken etter Johan Bergh. Etter bryggeriutdannelse i Tyskland kjøper Rief ut Westbye.

 

En stor brann herjer hele anlegget i 1875. Bare noen mindre bygninger og hoved-bygningen står tilbake. Samme året starter gjenoppbyggingen. Kranselag holdes 20 september 1875. Hele anlegget står ferdig høsten 1876. Det var da gravet ut 7 store - brannsikre - kjellerhaller med overbygning i bindingsverk av tre.

 

Nabobygningen - bryggeribygningen - var i tegl og er i hovedsak den samme den dag i dag. Driftsgrunnlaget rundt 1886 var ikke bare bryggeri, men også vanlig gårdsdrift med husdyrhold og bakeri. Dette året brant driftsbygningen for jordbruket ned. I 1904 ødelegges magasinbygningen over de 7 kjellerhallene av ny brann, og skader påføres Bryggeribygningen. I august året etter dør Johan Rief. I desember står anlegget ferdig gjenreist. Bryggeribygningen er utbedret og tilbygget og en 3 etasje mot vest. Over de 7 kjellerhaller er det ført opp ny produksjonsbygning i tegl. Det er denne bygning som idag betegnes bygg 4 -Museumsbygningen. På grunn av de mange branner og underforsikring av bygningene får enken etter Rief problemer med driften og Riefs bryggeri går konkurs tidlig året 1909.

 

Einar Kjeldsberg kjøper anlegg og eiendom fra panthaver Norges Bank og danner firmaet Horten Bryggeri AS. Konstituerende generalforsamling holdes 15. juni 1909. I 1930 dør Einar Kjeldsberg og sønnen Francis overtar ansvaret som bryggerimester og senere også som daglig leder.

 

40 år senere selges Bryggeriets salgsområde til Oslo Bryggeriene og produksjon av øl- og mineralvann opphører. I 1971 starter produksjon i glassfiberarmert plast opp i den tidligere driftsbygning for jordbruk. Etter hvert tas også bryggeribygningene i bruk - noe som sikrer et minimum av vedlikehold.


5 år senere totalskades produksjonsbygningen for plast i brann. Ny moderne og tidsmessig industribygning står ferdig januar 1977. Bygg 4 innredes i 1984 på dugnad og tas i bruk som bilmuseum.

 

Aksjonærene i AS Horten Bryggeri blir i 1992 enige om en generasjonsløsning for selskapet.

Sollistrand Eiendom AS opprettes samme år, og overtar ansvaret for drift og vedlikehold av de tidligere bryggeribygningene og plastfabrikken. Nye lokaler for Sollistrand Industrier AS innredes i Klokkebygningen i 1993. Året etter igangsettes ombyggingsarbeidet i Bryggeribygningen for innredning av lokaler tilpasset eksterne leietakere i det gamle "Maltloftet". Et større ombyggings- og vedlikeholdsarbeid igangsettes i 1998 i Bygg 4 - Museumsbygningen. Det innredes skreddersydde lokaler for to offentlige og tre private leietakere. Tilsammen arbeider ca. 50 personer i bygget etter ferdigstillelsen i 1998-99.
© 2021 - Bryggerikjelleren
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS